БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Аеродромот Логоварди е аеродром сместен на 9 км во близина на Битола. Почнал да работи во 1935 г. како цивилен аеродром, а денес е наменет за спортско-рекреативни летови.

 Во 1935 г. „Аеропут“ ја отворил авиолинијата Белград-Ниш-Битола летајќи со патничкиот авион Spatran Cruiser II.

еден коментар

  1. Аеродромот во Логоварди е од 1980 год.Стариот аеродром кај земјоделско е аеродромот за кој пишувате.

Leave a Reply to Vasko Исклучи

Please enter your comment!
Please enter your name here