Аеродромот Логоварди е аеродром сместен на 9 км во близина на Битола. Почнал да работи во 1935 г. како цивилен аеродром, а денес е наменет за спортско-рекреативни летови.

 Во 1935 г. „Аеропут“ ја отворил авиолинијата Белград-Ниш-Битола летајќи со патничкиот авион Spatran Cruiser II.