• Земете го точакот и направeте разлика и за себе и за Битола!
  Главните мотиви за оваа иницијатива ни се:
  – Планирање на јавниот простор исклучиво од аспект за потребите на автомобилите, а не од аспект на граѓаните на Битола
  – Немањето на основна вело инфраструктура
  – Влошената безбедност во сообраќајот
  – Големиот сообраќајниот метеж
  – Пренатрупаноста на градот со коли
  – Монопол во сообраќајниот режим со монопол на возачите на автомобили
  – Ниска почит и свест кон различните категории учесници во сообраќајот
  – Зголемената загаденост во градот и
  – Влошените животни навики на населението, посебно помеѓу младите.
  wp-1467048840858.jpeg
  БитолаНаТочак е граѓанска иницијатива која има за цел подигање на јавната свест во Битола за урбаниот транспорт, со фокус на користењето на точакот како одржлива форма на транспорт која не загадува и која може да се користи насекаде во нашиот град и во секоја пригода.Главните цели на иницијативата се:
  – Планирање на јавниот простор од аспект на потребите на граѓаните, а не од аспект на автомобилите.
  – Поттикнување за изградба пристојна вело инфраструктура.
  – Нудење на решенија за зголемување на безбедноста во сообраќајот.
  – Нудење на решенија за растеретување на градот од сообраќајниот метеж.
  – Зголемување на свеста за различните категории учесници во сообраќајот.
  – Промовирање на точакот како еколошко урбано превозно средство кое не загадува.
  – Промовирање на здрави животни навики.
  www.facebook.com/BitolaNaTocak
  Бабам Битола самостојно и бесплатно ги промовира граѓанските иницијативи и здруженија кои се грижат за убавината и доброто на нашиот град…