Легендарната песна во изведба на Гаро, браќа Тавитијан и Оливер Драгоевиќ