Денешната мапа од Битола…Видливост 100 метри ?

Фото Гордана Аџиева-Михајловска