Податоците покажуваат дека најмногу фирми се отвориле во септември – 1.497, што е 17,3 отсто од сите новоотворени фирми. Залетот на инвестициона активност бил во август, кога се отвориле 1.179 компании.

Податоците од БизнисМрежа.мк покажуваат дека во цела 2021 година речиси сите фирми (освен 6) се микрофирми. Микрофирми, пак, се оние кои имаат до 10 вработени и до 50.000 евра годишен бруто-приход. Ако, пак, се анализираат податоците од Државниот завод за статистика, може да се забележи дека лани во август се намалил бројот на вработени во индустријата за 0,9 отсто во однос на август 2021 година, а во септември намалувањето е за 0,4 отсто. Ако се гледа и индустриското производство, во август има мал годишен раст од 0,2 отсто, додека во септември има годишен пад од 0,5 отсто.

ТРГОВЦИТЕ ПРЕДНИЧАТ ВО ОТВОРАЊЕ НА ФИРМИ

Податоците што ги анализираме покажуваат дека трговците се тие што во минатата година имаа најголем интерес за да отворат фирма. Во 2022 година има отворено 1.975 фирми во секторот Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли. Ова значи дека во овој сектор се 22,8 отсто од новоотворените компании. На второ место е секторот Услужни дејности, каде што се отвориле 1.059 фирми, односно 12,2 отсто од вкупниот број на новоотворени фирми. На третото место е Градежништво, со 817 фирми, или 9,4 отсто. На четврто место, пак, е Преработувачката индустрија, со 799 новоотворени фирми, или 9,2 отсто. Значи, овие 4 дејности: трговија, услужни дејности, градежништво и преработувачка индустрија, се „виновни“ за отворање на над половина од вкупниот број на фирми, или, тие имаат удел од 53,9 проценти.

Во Битола лани имало 415 новоотворени фирми, или 4,8 отсто од новоотворените фирми, додека во 2021 година таму имало 365 новоотворени компании, што е удел од 4,2 отсто.

Извор и повеќе кај нашите соработници ПАРИ