Регистарски таблици со име Битола од Мичиген и Вирџинија, Сад. Испратени од Иле Карајанов и Сузана Николе Божиќ. Да Ве поздравиме…