Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ секој понеделник заедно со вас и фотографиите од Битола во минатото.

На следната фотографија е Еврејско училиште во Битола, поранешна полициска станица и последно Дом на Пионери. Основано во 1895 година од Француската Алијанса на почетокот функционира со неколку женски паралелки составени од девојчињата на богатите еврејски фамилии. Наставата се изведувала на француски јазик со наставници во поголем број од Франција. Моментално во владение на Еврејската заедница од Македонија.