Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ секој понеделник заедно со вас и фотографиите од Битола во минатото.
Овој понеделник една стара фотографија од Безистенот во Битола кој е изграден во XV век. Во прво време бил покриен пазар за скапоцени производи, со три улици и 86 дуќани како и своевиден трезор каде се чувале парите од даноците од целиот Румелиски вилает. Во поновите години после Втората Светска Војна бил пазар и за месо, емиш и зарзават бидејќи дебелите ѕидови даваат голема ладовина и свежина….