Бабам Битола заедно со Битола стари фотографии, Градот на конзулите и Тера ТВ…Битола во минатото, денес за Кркардаш…Кркардаш или Крк-Кардаш е легендарен крај во северниот дел на битолската населба Баир, каде во XIV век се случила нерамноправна борба меѓу македонците и турската војска за време на инвазијата и освојувањето на тогашна Битола (Манастир). Таму на тоа место целокупното население пружило жесток отпор и во крвавата битка паднале сите бранители. Поради цврстата и јуначка одбрана Турците тој крај го нарекле Крккардаш, што во превод значи 40 браќа.

Денес на тоа место е црквата св.40  Битолски преподобно -Маченици. Денот на црквата е првиот ден на пролетта.