Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ понеделнички со вас и црно белите стари фотографии од Битола во минатото. На оваа фотографија е старата болница Благовештение изградена од браќата Пиника во 1829 г. како поклон за градот Битола или битолчани како што ја познаваа Спитаљето.

Таа беше лоцирана на просторот кај сегашно СОУ Таки Даскало во Битола. Интезивно разрушена за време на Првата светска војна и комплетно срамнета после Втората светска војна со доаѓањето на “Народниот режим”…