Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ секој понеделник заедно со вас и стара Битола. На почетокот на есента битолчани доаѓаа на овој пазар т.н. Дрвен Пазар или Овчки Пазар лоциран во близина на Хајдар Кади џамијата(која е десно на фотографијата) и битолскиот Баир каде ги задоволуваа потребите со купување на огревно дрво пред започнување на грејната сезона. Тука на ова место сега се наоѓа стамбен комплекс од згради или поточно ул.Цане Василев и улицата која го носи истото име Овчи пазар. Ви благодариме…