Бабам Битола,Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ секој понеделник, цела година по ред. Во соработка со повеќе битолчани меѓу кои ќе ги споменеме Димче Најдов, Мирко Димитровски, Ѓорги Ѓурчиновски, Пеце Граматиковски и Гордана Лазаревска за првпат бевме запознати дека ова некогашно битолско училиште св.Богородица кое опстојувало од 1898~1912 г. и кое денес не постои повеќе, било на сегашна локација од висококатницата која е во близина на ОУ Кирил и Методиј и црквата св.Богородица во Битола. Им благодариме на сите…