Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ заедно со вас и фотографиите од Битола во минатото.

Некогашната градска болница „Гураба Хаста Хане” во Битола. Самиот назив „гураба”- значи сиромав на турски и така го добива своето име.Заедно со болницата за душевни болни „Тимар Хане” и болницата за кожно венерични болни „Франги Хаста Xaнe” биле изградени во времето на Абдул Керим Паша кој бил битолски валија во периодот од 1895-1901 година. “Болницата „Гураба Хаста Ханеси” се наоѓала во зградата на денешната текстилна фабрика „Пелистер” од левата страна на реката Драгор, во месноста наречена Крива Воденица…

Повеќе на следниот линк

https://www.babambitola.mk/градската-болница-за-сиромашни-гураб/“>https://www.babambitola.mk/градската-болница-за-сиромашни-гураб/