Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ овој понеделник заедно на ова место во единствениот, делумично сочуван џамиски комплекс во Битола, комплексот Хаџи беј, кој е во состав на старата битолска чаршија. Изграден од страна на Мехмуд бег, во чии раце беше целата управна власт во Битола далечната 1522 год. Денес тука ќе биди нашата изложба. Почеток 19.00 ч. Повелете…