Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ заедно со вас и вашите стари фотографии. Следната фотографија е направена помеѓу 1950 г и 1957 г. во дворот на Средното земјоделско училиште во Битола при одржувањето на сточарска изложба на расен добиток во организација на Сточарската селекциона станица од Битола. Испратена од др.Борис Ангелков на кој јавно му благодариме.