102. Саат кулата и зградата за јавен долг во 1908 г.

Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ заедно секој понеделник ја разлегуваме архивата од стари фотографии од Битола. На следната слика е дел од некогашниот Пекмез пазар, поточно некогашната Хипотекарна Банка која беше лоцирана кај Саат Кулата. Фотографијата е направена во периодот околу младотурската револуција и во тоа време кулата беше без сегашниот саатен механизам. Означувањето на времето било со отчукувања на ѕвоната кои се наоѓале на врвот од кулата.