qrf_vivi

Реклама за најверојатно филм “Чанду магионичар” во Палас…

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

Десно зграда каде пишува санаториум Битољ,

фотографија на Милтон Манаки од фондот на Роберт Јанкуловски. Локација не можеме да препознаеме…

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here