qrf_vivi

Реклама за најверојатно филм “Чанду магионичар” во Палас…

Десно зграда каде пишува санаториум Битољ,

фотографија на Милтон Манаки од фондот на Роберт Јанкуловски. Локација не можеме да препознаеме…