mde_vivi

Понеделнички со Битола во минатото каде секој понеделник Ви претставуваме дел од старата Битола. Оваа фотографија е разгледница од Булеварот покрај реката Драгор од левата страна под Безистенот 1921 г, објавена од Димче Најдов во неговата книга “Битола низ стари разгледници”

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here