Ако сакаш да бидеш добар домаќин во Битола, пријави се за бесплатни тренинзи со можност за вработување за следниве позиции:

– Келнер
– Бармен
– Рецепционер

Е-маил за доставување на CV за учество на обуката: [email protected], со назнака „Учество на обука„ најдоцна до 10.06.2019 година.

Повеќе информации: http://bit.ly/javenpovik-obuki-ugostitelskisektor

*Сместувањето и оброците за време на обуката се обезбедени од наша страна, во хотелите каде ќе се случува обуката.