Муслиманите во Битола денес го празнуваат Курбан Бајрам. После утринската молитва се одржа и Бајрамската молитва во сите битолски џамии.

Главната молитва денеска во Битола се одржа во Исшак Челеби џамијата предводена од имамот Орхан Демири

Фото и текст Агим Џело