Во склоп на детското одморалиште на Пелистер кое било изградено во 1925/26 година се наоѓал и помал базен кој служел за летно разладување. Летувалиштево било под ингеренција и грижа на „Домот за народно здравје” од Битола, а го опслужувале лекари од „Школската амбуланта“.