БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Далечната 1935 гол. капалиште се подигна не во Драгорот, ами и над него, во месноста позната како Црвен Крст (денес Нискоградба). Биле подигнати два базена, едниот за почетници и помали деца, другиот за возрасни. Поголемиот, според дописникот на „Време“ од Битола Т. Маневиќ, ги имал размерите на 3O на 60 метри, што за базените од ова време навистина е претерано. За полнење и за замена вода се користела од воденицата што била педесетина метри погоре. Бидејќи местово било голина и без сенки, Околискиот одбор на Друштвото на Црвениот крст на 2 декември 1935 год., поднел барање до Поглаварството за пошумување. По опстојна дискусија, а на предлог на градоначалникот, Драгиќ Пауновиќ, истото било прифатено . 

Следната година од истиот предлагач дошло уште едно барање, во близината да се подигне чешма. И тоа било одобрено, под услов водата да биде проверена и здрава, што ќе рече да биде доведена од блиската општинска чешма. Општината решила да ги покрие трошоците…

 “Реката Драгор” проф. Александар Стерјовски

 

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here