Понеделнички…заедно сите Бабам Битола/Битола стари фотографии/Градот на Конзулите и ТЕРА ТВ…ја откриваме Битола,некогашен Манастир или Монастир (Монастирли) …
Каде некогаш во Битола се наоѓаше оваа туристичка агенција?

image