Битола бабам Битола.. Понеделнички на Бабам Битола/Битола стари фотографии/Градот на Конзулите/Тера ТВ заеднички ја запознаваме стара Битола…

Денес на сликата ја имаме бомбардирана Битола, сегашниот Работнички Универзитет и Скршената Џамија лево во позадина (сегашни згради Грозд)…