Бабам Битола заедно со Битола стари фотографии, Градот на конзулите и Тера ТВ. Секој понеделник ги разгледуваме фотографиите од стара Битола преку кои ја запознаваме нејзината некогашна убавина и разноликост, која во споредба со сега на некои места е видно изменета. Така на пример оваа стара фотографија од Широк Сокак градбата од лева страна не постои повеќе. Тука наводно бил хотел Ројал кој имал прекрасна летна бавча и кафеана ( сегашна стамбена зграда со бр.80).