image

Кафаната со зелени пердиња…
Убавата летна бавча…
Некогаш во центарот на градот…
И секако вашите убави спомени…
Од дамнешни убави,градски времиња…
Битолчани и битолчанки…
Каде поточно е ова место и под кое име беше препознатливо?..