Bitola ART/Photography/Photographer

Фотографијата е уметност која ги овековечува моментите додека битолчанецот Димитар Чунговски-Чунга(Choonga) фотографер и член на Фото Кино Клубот Битола тоа го прави поврзувајќи го стварното со имагинарното,добивајќи една магична слика како краен резултат која не восхитува…
Уживајте во сликите….
Респект и благодариме…CHooNGA