Апел за помош на тринаесет годишниот Гоце Марковски од Битола кој е на постоперативно лекување во Германија и се потребни средства од околу 50.000 евра


 Денарска сметка

 Гоце Марковски – Битола
 ж-ро сметка 530500020219122 при Охридска банка

 –    Девизна
 IBAN: МК075 3028 0005214009
 SWIFT: OHRDMK22

Може да се донира и на следниот линк:

https://www.gofundme.com/6v-help-goce-beat-tumor