На сликата е една американка, д-р Мабел Флуд (Mabel Flood) од Елмира, Њујорк, Америка, во народна носија на Монастир ( Битола), Македонија. 

Д-р Флуд помагала и работела во американскиот Црвен крст во Македонија повеќе од две години. Таа е позната како “ангелот” од Битола и била една од највредните кои имаат работеа и помагаа во градот, додека Битола беше под бомбардирање за време на Првата светска војна. 
После војната стана помошник главен хирург во болницата на Црвениот крст. Народната носија беше претставена од неа, а е подарена како благодарност од пациент, кого таа му помогна и го врати назад во живот. Како што пишува самиот печат “Модел и креација како предлог за американските дизајнери”…
Повеќе од архивата на Бабам Битола 

https://www.babambitola.mk/american-hospital-monastir-bitola/ 

Извор American red cross